طرح مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی
طرح مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی
طرح مالی کارخانه تولید نقل
طرح مالی كارخانه شكلات فرمند
"آموزش واکسیناسیون ویژه پرستاران ,بهیاران وعموم"
طرح مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص)
کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین
گزارش کاراموزی بیمه
گزارش كارآموزی حسابداری
گزارش کارآموزی آز كنترل كیفیت صابون در شیمی كاربردی
گزارش کار آموزی در تعاون روستایی
گزارش کارآموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی
"گزارش کارآموزی آسفالت،فورفورال درشركت نفت ایرانول،پالایشگاه روغن سازی تهران"
گزارش کارآموزی تعمیرات اساسی موتور پراید در نمایندگی سایپا
گزارش کارآموزی رنگرزی و چاپ و تكمیل
گزارش کاراموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی
گزارش کارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه
گزارش کارآموزی كاربرد برنامه ACCESS در شركت توسعه اندیشه آریا
گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی