حقوق تجارت و حقوق ایران
خیار شرط
بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان دبیرستان های دخترانه
داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى
"دختران، سن رشد و مسئولیت كیفری"
پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)
بررسی موضوع دیه ها
دیوان بین‎ المللی دادگستری
دیوان عدالت اداری
"روابط صحیح انسانی: آیا حقوق بشر، لباس جدید امپراطور ها از بکارگیری روابط بین المللی است؟"
سیاست جنایی اسلام
تحقیق سیاست خارجی
شروط ثبات در معاملات نفتی بین المللی
شكاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت
شناخت حقوق بین الملل
شهادت در امور معنوی و كیفری
شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار
صدور بیمه های درمان
صلح ابتدایى