مقاله بورس به زبان ساده و تعریف ان
مقاله درباره نظریه مولكولى تكامل
مقاله تاریخچه بورس در جهان
تحقیق روشی برای تعیین قطر لیف و الیاف
پاورپوینت انتظار عدالت و عدالت در سازمان (کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان)
دانلود پاورپوینت انگیزش
پاورپوینت انگیزش و نظریه های آن
آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)
پاورپوینت اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش
پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی
پاورپوینت اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی
پاورپوینت بازاریابی داخلی
پاورپوینت برنامه ریزی بازاریابی عمومی
پاورپوینت تحقیقات بازاریابی
پاورپوینت تصمیم گیری در بازاریابی
پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
پاورپوینت چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابی
پاورپوینت سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی
پاورپوینت مطالعات فرهنگی در بازاریابی بین المللی