مقاله ارز و یکسان سازی نرخ ان
مقاله ارز و کاربرد آن در بازار پول
مقاله اخلاق در حسابداری
مقاله ابزارهای مالی در بازار سرمایه
مقاله ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران
مقاله معاملات آتی در بورس یعنی چه
مقابله با فرار مالیاتی
مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد
کتاب فیزیک کوانتومی 1 استیون گازیوروویچ
كاربردهایی در تجارت بین الملل
مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار
مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش كالا (بازارهای داخلی و خارجی)
مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران
معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma
مفهوم بازار و كاركردهای آن
مقیاس یا اندازه گیری
نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانكی و روشهای كاربردی آن
نقش دولت در اقتصاد
نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا