پاورپوینت شهرها و شهركهای جدید
پاورپوینت ژئومورفولوژی دینامیک
پاورپوینت فضاهای لازم در فرهنگ سرا
مواد رادیواکتیو
مواد تابعی
"مكانیك مایعات، هیدرولیك و تحت فشارهوا"
معدن چغارت و اسفوردی
معدن سنگ آهن داوران
معدن دولومیت شهرضا
مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه
مدیریت صنعتی كاربرد كنترل كیفیت در صنایع شوینده
مدل‌سازی واكنش كاتالیستی اكسایش متانول به فرمالدیید در یك راكتور بستر سیال
محلول بافر
كیفیت آب و آلودگی های آن
"كلیات سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی"
كاهش آلودگی زیست محیطی با كاربرد الكل در سوخت خودرو
كاربرد ژئوفیزیك در صنعت نفت
قالبگیری اشیاء گداخته
فرسایش و راههای مقابله با آن