آموزش زبان انگلیسی

معنی monadism , معنی monaecious , معنی monandrous , معنی Monarch , معنی Monarch , معنی monarch , معنی monarch(i)al , معنی monarchic(al) , معنی monarchism , معنی monarchist , معنی monarchize , معنی monarchy , معنی monarchy absolute , معنی monarchy constitutional , معنی Monash , معنی monasteries , معنی monastery , معنی monastic , معنی monastically , معنی monasticism , معنی monatomic , معنی monaural , معنی monaural hearing , معنی monaxial , معنی mond process , معنی Monday , معنی Monday night , معنی mondayish , معنی monecioius , معنی monel , معنی monel metal , معنی monestrous , معنی monetary , معنی monetary assets , معنی monetary authorities , معنی monetary economy , معنی monetary incentive , معنی monetary inflation , معنی monetary instruments , معنی monetary reserves , معنی monetary restriction , معنی monetary sector , معنی monetary stand , معنی monetary system , معنی monetary targets , معنی monetary unit , معنی monetary value , معنی monetize , معنی money , معنی money and banking , معنی money back , معنی money bag , معنی money box , معنی money capital , معنی money exchange , معنی money flow , معنی money for 2 months , معنی money functions , معنی money grubber , معنی money hungry , معنی money in circulation , معنی money laundering , معنی money loving , معنی money maker , معنی money making , معنی money matters , معنی money multiplier , معنی money of account , معنی money on d. , معنی money order , معنی money player , معنی money pot , معنی money rate of interest , معنی money refund offer , معنی money spinner , معنی money supply , معنی money till , معنی money wage , معنی money worshipper , معنی money worth , معنی money-lender , معنی money-off offer , معنی moneyary , معنی moneybags , معنی moneyed , معنی moneyed interest , معنی moneyless , معنی mongamist , معنی monger ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز