آموزش زبان انگلیسی

معنی to grind out an oath , معنی to grind small , معنی to grind the teeth , معنی to groan down , معنی to groan for anything , معنی to groan inwardly , معنی to grope for anything , معنی to grow (or turn)pale , معنی to grow better , معنی to grow cold , معنی to grow dark , معنی to grow downwards , معنی to grow fat , معنی to grow in years , معنی to grow into one , معنی to grow old , معنی to grow rich , معنی to grow together , معنی to grow up , معنی to grudge to do a thing , معنی to grumble at any thing , معنی to guarantee a contract , معنی to guard against danger , معنی to guess at a riddle , معنی to gulp down ones tears , معنی to gut a book , معنی to hall over the couls , معنی to halve two timbers , معنی to halves , معنی to hammer out , معنی to hand , معنی to hand down , معنی to hand in ones checks , معنی to hand out , معنی to hand over , معنی to hang about , معنی to hang back , معنی to hang behind , معنی to hang by the eyelids , معنی to hang on the rear , معنی to hang on to anything , معنی to hang out , معنی to hang over anything , معنی to hang together , معنی to hang up , معنی to hang up ones sword , معنی to hark back , معنی to harp on a subject , معنی to harp on one string , معنی to hatch a plot , معنی to haul , معنی to haul a ship , معنی to haul at a rope , معنی to haul over the coals , معنی to haul up , معنی to haul upon the wind , معنی to haunt with a person , معنی to have a bee in ones bonnet , معنی to have a bone to pick , معنی to have a finger in every pie , معنی to have a finger in the pie , معنی to have a gust of , معنی to have a jag on , معنی to have a look at something , معنی to have a miscarriage , معنی to have a narrow esape , معنی to have a rough time , معنی to have a shy at , معنی to have a thing at heart , معنی to have an i. with any one , معنی to have an steem for , معنی to have approved , معنی to have by heart , معنی to have connexion with , معنی to have custody of , معنی to have in remembrance , معنی to have in stock , معنی to have in view , معنی to have it , معنی to have on , معنی to have ones fling , معنی to have ones fortune told , معنی to have ones gruel , معنی to have patience , معنی to have plenty of time , معنی to have recourse to a person , معنی to have short views , معنی to have signed , معنی to have something in reserve ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز