آموزش زبان انگلیسی

معنی juicer , معنی juiciness , معنی juicy , معنی juji , معنی juji uke , معنی juju , معنی jujube , معنی jujube red , معنی juke joint , معنی jukebox , معنی julep , معنی Julfa , معنی julian calendar , معنی julian number , معنی julienne , معنی Juliet , معنی July , معنی jumble , معنی jumble-shop , معنی jumbo , معنی jumbo risks , معنی jump , معنی jump down , معنی jump fishing , معنی jump height curve , معنی jump kick , معنی jump line , معنی jump off , معنی jump out , معنی jump pass , معنی jump racing , معنی jump rider , معنی jump rope , معنی jump seat , معنی jump set , معنی jump shooter , معنی jump spark , معنی jump spark distributor , معنی jump spark ignition , معنی jump spin , معنی jump stop , معنی jump the gum , معنی jump turn , معنی jump-off , معنی jumper , معنی jumpiness , معنی jumping , معنی jumping event , معنی jumping hill , معنی jumping jack , معنی jumping ladder , معنی jumping off place , معنی jumpingly , معنی jumpy , معنی junco , معنی junction , معنی junction cable , معنی junction point , معنی junction potential , معنی junction selector , معنی junction well , معنی junctions , معنی juncture , معنی June , معنی june bug , معنی jungle , معنی jungle gym , معنی jungled , معنی jungly , معنی juni , معنی junior , معنی junior high school , معنی junior officer , معنی junior school , معنی juniorate , معنی juniper , معنی juniper oil , معنی juniper-tree , معنی junk , معنی junk bozrd , معنی junk surf , معنی junk-board , معنی junker , معنی junkerdom , معنی junkerism , معنی junket , معنی junketing , معنی junkie , معنی junky ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 149 روز