آموزش زبان انگلیسی

معنی make hay while the sun shines , معنی make heavy , معنی make helpless , معنی make hernial , معنی make hesitant , معنی make impulse , معنی make indebted , معنی make independent , معنی make insane , معنی make interested , معنی make into sheet , معنی make irrelevant , معنی make it a condition , معنی make known , معنی make large , معنی make laugh , معنی make leap , معنی make light of , معنی make limp , معنی make little of , معنی make look worse , معنی make love , معنی make mistake , معنی make money , معنی make much of , معنی make mullioned , معنی make naked , معنی make needful , معنی make negative , معنی make noise , معنی make nothing of , معنی make obedient , معنی make oblique , معنی make obscure , معنی make obvious , معنی make off , معنی make oneself the owner of , معنی make option , معنی make out , معنی make over , معنی make panicky , معنی make peace , معنی make pickle , معنی make place , معنی make pond , معنی make popular , معنی make possible , معنی make pregnant , معنی make problem , معنی make profit , معنی make programmed , معنی make prostrate , معنی make proud , معنی make pungent , معنی make rafter , معنی make ready , معنی make rebellious , معنی make red , معنی make religious , معنی make sail , معنی make secret , معنی make short work of something , معنی make sick , معنی make similar , معنی make skillful , معنی make slip , معنی make soapy , معنی make sound , معنی make sound of siren , معنی make sour , معنی make square , معنی make strong , معنی make sure , معنی make swollen , معنی make tea , معنی make tenfold , معنی make toothed , معنی make trouble , معنی make unclean , معنی make unconscious , معنی make understand , معنی make up , معنی make up feed , معنی make up for , معنی make up for the past , معنی make up to , معنی make up to a person , معنی make water , معنی make wave ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز