آموزش زبان انگلیسی

معنی relationship by bood , معنی relationship therapy , معنی relatire adverb , معنی relative , معنی relative adjective , معنی relative bearing (rbrg) , معنی relative cell reference , معنی relative code , معنی relative compaction , معنی relative coordinate system , معنی relative deformation , معنی relative dielectric constant , معنی relative dispersion , معنی relative frequency , معنی relative harmonic content , معنی relative impediment , معنی relative importance , معنی relative income , معنی relative jurisdiction , معنی relative location , معنی relative majority , معنی relative motion , معنی relative movement (nav)(rm) , معنی relative nullity , معنی relative permitivity , معنی relative permittivity , معنی relative plot , معنی relative prices , معنی relative pronoun , معنی relative refractory period , معنی relative solubility , معنی relative solvation , معنی relative supersaturation , معنی relative term , معنی relative value , معنی relative value of pieces , معنی relative velocity , معنی relative viscosity , معنی relative wind , معنی relative-in-law , معنی relativein law , معنی relatively , معنی relativeness , معنی relatives , معنی relativistic , معنی relativistic effects , معنی relativistic mass , معنی relativistic quantum theory , معنی relativity , معنی relativity of knowledge , معنی relativity principle , معنی relativity principles , معنی relativize , معنی relator , معنی relax , معنی relaxation , معنی relaxation circuit , معنی relaxation generator , معنی relaxation of penultis , معنی relaxation spectroscopy , معنی relaxation therapy , معنی relaxed , معنی relay , معنی relay amplifier , معنی relay baton , معنی relay center , معنی relay coil , معنی relay contact , معنی relay regulator , معنی relay winding , معنی relay-race , معنی releasable , معنی release , معنی release altitude , معنی release denial , معنی release documents against , معنی release number , معنی release of seizure , معنی release on bail , معنی release sinker , معنی release version , معنی released , معنی releaser , معنی releases of information , معنی releasing , معنی releasing a prisoner , معنی releasing agent , معنی releasing factors (rf) , معنی releasing mechanism ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 149 روز