آموزش زبان انگلیسی

معنی damp-land pit curing , معنی damp-proof , معنی damped current , معنی damped harmonic motion , معنی damped harmonic oscillator , معنی damped needle , معنی damped oscillation , معنی damped osillation , معنی damped sinusoidal quantity , معنی damped vibration , معنی dampen , معنی damper tube , معنی damper winding , معنی damping charactristics , معنی damping coil , معنی damping force , معنی damping of instrument , معنی damping vane , معنی damping winding , معنی dampish , معنی dampness , معنی damselfly , معنی damson , معنی damson-cheese , معنی dan , معنی dan buoy , معنی dan ho kihon , معنی Dan Kouret , معنی danc solution , معنی dance , معنی dance instructor , معنی dance skating , معنی dancer , معنی dancing , معنی dancy , معنی dandelion , معنی dander , معنی dandify , معنی dandle , معنی dandriff , معنی dandruff , معنی dandy , معنی dandy-cart , معنی dandyish , معنی dandyism , معنی Dane , معنی danforth anchor , معنی dangeously sick , معنی danger , معنی danger buoy , معنی danger was imminent , معنی danger zone , معنی dangerless , معنی dangerous , معنی dangerous goods by road agreement , معنی dangerous place , معنی dangerous play , معنی dangerous situation , معنی dangerously , معنی dangerousness , معنی dangle , معنی dangler , معنی dangling , معنی Daniel , معنی daniel cell , معنی Daniel Dolin , معنی Daniel Sullivan , معنی daniell cell , معنی Danish , معنی danish gambit , معنی dank , معنی dankishness , معنی dankly , معنی danseur , معنی dantean , معنی dantesque , معنی Danube river , معنی Danush , معنی danzuki , معنی dap , معنی daphne , معنی dapper , معنی dapping , معنی dapple , معنی dapple-bay , معنی dapple-grey , معنی dappled , معنی dapples , معنی Dar al Aman ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 148 روز