آموزش زبان انگلیسی

معنی no joy without a , معنی no known loss , معنی no matter how he has done it , معنی no more of that , معنی no new is good new , معنی no offences was meant , معنی no one , معنی no one is here , معنی no one man , معنی no one man can do it , معنی no one raised his voice , معنی no op instruction , معنی no pains no gains , معنی no par , معنی no par value , معنی no parking , معنی no passing , معنی no paternosterŠno p , معنی no pay nowork , معنی no person , معنی no popery , معنی no punishment , معنی no reply was given him , معنی no rose without thorn , معنی no show , معنی no smoking allowed , معنی no song no supper , معنی no such thing , معنی no thoroughfare , معنی no trouble(at all) , معنی no two leaves are identical , معنی no U turn , معنی no way , معنی no-ball , معنی no-load condition , معنی no-load current , معنی no-load loss , معنی no-load speed , معنی no-load switching , معنی no-load torque , معنی no-load voltage , معنی no-operation instruction , معنی no-voltage release , معنی noachian , معنی Noah , معنی noah ark , معنی nob , معنی nobbeing , معنی nobble , معنی nobby , معنی nobel prize , معنی nobility , معنی nobility of birth , معنی noble , معنی noble born , معنی Noble Committee , معنی noble gas crystal , معنی noble metals , معنی noble nature , معنی noble persons , معنی nobleman , معنی nobleness , معنی noblesse , معنی noblesse oblige , معنی nobly , معنی nobody , معنی nocent , معنی nociceptor , معنی nock , معنی nock down , معنی noctambulant , معنی noctambulation , معنی noctiflorous , معنی noctiluca , معنی noctilucae , معنی noctivagant , معنی noctule , معنی nocturn , معنی nocturnal , معنی nocturnal a , معنی nocturnal emission , معنی nocturnal pollution , معنی nocturnal prayer , معنی nocturnally , معنی nocturne , معنی nocuous , معنی nod , معنی nodal , معنی nodal sphere ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 152 روز