خلاصه:
تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان
توضیحات:
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات135
حجم فایل94 کیلو بایت

تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر رضایت زناشویی مادران بر عزت نفس دخترانشان است. جامعه آماری شامل 60 نفر، که 30 نفر مادران و 30 نفر دختران شان را شامل ‌می‌باشد نمونه گیری به صورت تصادفی است. برای بررسی این رابطه از ضریب همبستگی پرستون استفاده شده.

تست های مورد آزمون تست عزت نفس آیزنگ و تست رضایت زنا شویی Enrich است که از هر یک از مادران و دختران از این تست ها گرفته شده. پس از تحقیقات و مطالعات با استفاده از آزمون معنا دار ضریب همبستگی و پرستون مشخص شد که بین متغیر رضایت زناشویی و عزت نفس رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه ما پذیرفته میشود.

کلمات کلیدی:
مقاله بررسی وظایف اجتماعی جوانان در 25 صفحه ورد قابل ویرایش
پیشینه ومبانی نظری پژوهش اضطراب
"مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی"
کارگاه مصاحبه و مشاهده در روش تحقیق