خلاصه:
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
توضیحات:
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات118
حجم فایل153 کیلو بایت

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

1 – مقدمه..................................... 3

الف – بیان مساله و اهمیت آن................... 3

ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6

ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب................... 6

بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشكیل دیوان كیفی بین المللی.............................................. 8

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل................................ 9

گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه.............. 9

      الف- تحویل مفهوم حاكمیت دولت ها........ 12

      ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها 13

گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر  15

الف – عرف بین المللی......................... 15

ب -  كنوانسیون های بین المللی................ 16

ج -  تشكیل كنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993)..... 19

فصل دوم : سیر تشكیل دیوان كیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.............................................. 19

گفتار1 : حركت  جامعه جهانی جهت تشكیل دیوان كیفری بین المللی . 19

گفتار 2 : جرایمی كه در صلاحیت دیوان است (نسل كشی ، جنایات علیه بشریت و …)................................... 26

 

 

 

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران 28

گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر............ 28

الف - تعریف عرفی............................. 28

ب – تعریف حقوقی.............................. 29

گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر    32

الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر................ 36

ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی....... 36

گفتار3  -   وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم   37

الف - اسیران نظامی........................... 40

 ب - اسیران غیر نظامی........................ 49

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم   54

بخش سوم -  حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان 55

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های كلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان............................... 55

گفتار دوم -   نفی اعمال تلافی جویانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی........................... 57

الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه............ 57

ب - نفی كسب اطلاعات و اخبار................... 57

ج -  حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان......................................... 67

د- فرار اسیران............................... 70

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شكایت اسیران جنگی بلحاظ كیفیت اسارت............................ 70

الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی.... 70

ب- شكایت اسیران جنگی بلحاظ كیفیت اسارت....... 74

گفتار چهارم -  حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت كننده از اسیران.............................. 75

الف -كشور حامی............................... 75

ب - كمیته بین المللی صلیب سرخ................ 77

ج - نماینده معتمد اسیران..................... 79

د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه. 80

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع   81

گفتار اول -  روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی 81

الف - مبادله اسیران.......................... 83

ب - فوت اسیران............................... 85

پ - ضمانت یا قول اسیران...................... 87

ج - فرار اسیران.............................. 89

د - جراحت و بیماری شدید اسیران............... 90

هـ - پایان مخاصمات فعال...................... 91

گفتار دوم -  شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت............................... 93

الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان...... 94

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی ........... 95

ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند .............. 96

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی كنوانسیون 1949 و نارسایی های آن  97

نتیجه گیری................................... 99

پیشنهاد..................................... 103

كتابنامه.................................... 105

کلمات کلیدی:
"متجاوز از یك قرن است كه جرم شناسی مورد توجه خاص كشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است"
پاورپوینت بررسی مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط حقوق جزایی عمومی 2 در 28 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
"چکیده موضوع این پژوهش بحث اجرای احكام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قاام و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محكوم به یا سندی كه عمل باشد پذیرفت؟"


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام