آموزش زبان انگلیسی

معنی unipolar armature , معنی unipolar psychosis , معنی unipolarity , معنی unipotent , معنی uniprogramming system , معنی Unique , معنی Unique , معنی unique , معنی unique child , معنی unique factor , معنی unique pearl , معنی unique variance , معنی uniqueness , معنی uniquness , معنی unisexual , معنی unisexuality , معنی unison , معنی unisonal , معنی unisonance , معنی unisonant , معنی unisonous , معنی unissued shares , معنی unit , معنی unit categories , معنی unit central processing , معنی unit cost of labor , معنی unit distance , معنی unit elasticity , معنی unit elongation , معنی unit emplaning , معنی unit funds , معنی unit hydrograph , معنی unit journal , معنی unit load , معنی unit loading , معنی unit mill , معنی unit of account , معنی unit of currency , معنی unit of measurement , معنی unit of prayer , معنی unit of time , معنی unit position , معنی unit price contract , معنی unit record device , معنی unit solid angle , معنی unit system , معنی unit tube , معنی unitage , معنی unitarian , معنی unitarianism , معنی unitary , معنی unitas multiplex , معنی Unite , معنی unite , معنی unite retention , معنی united , معنی United Arab Emirates , معنی united arab republic , معنی united kingdom , معنی United Nations , معنی United Nations Security Council , معنی United News , معنی united pawns , معنی United Press , معنی united pressed pawns , معنی United States , معنی united states attorney , معنی United States Congress , معنی United States Congressman , معنی United States Food and Drug Administration , معنی united states of america , معنی unitedly , معنی unitelligible , معنی unitentional , معنی unitentionally , معنی uniterested , معنی uniterruptable power supply , معنی uniterrupted , معنی unitive , معنی unitization , معنی unitize , معنی unitized cargo , معنی unitized load , معنی units , معنی units and tens , معنی unity , معنی unity of effort , معنی unity of god , معنی unity of possession ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز