آموزش زبان انگلیسی

معنی enforcement order , معنی enforcer , معنی enforcible (ceable) , معنی enframe , معنی enfranchise , معنی enfranchisement , معنی engage , معنی engage in , معنی engaged , معنی engaged in war , معنی engagedness , معنی engagement , معنی engagement control , معنی engagement ring , معنی engaging , معنی engagingly , معنی engarland , معنی engender , معنی engin speed , معنی engine , معنی engine breather , معنی engine controls , معنی engine cycle , معنی engine failure , معنی engine house , معنی engine mount , معنی engine nacelle , معنی engine oil , معنی engine order , معنی engine power , معنی engine pressure ratio , معنی engine rating , معنی engine room , معنی engine seizure , معنی engine stand , معنی engine testing stand , معنی engine-driver , معنی engine-house , معنی engine-lathe , معنی engine-man , معنی engineer , معنی engineer division , معنی engineer in chief , معنی engineered performance , معنی engineering , معنی engineering drawing , معنی engineering economics , معنی engineering measurement , معنی engineering stress , معنی engineering surveys , معنی engineering units , معنی engineering works , معنی engineman , معنی enginery , معنی engird , معنی engirdle , معنی englacial , معنی England , معنی englander , معنی English , معنی english hand balance , معنی english horn , معنی english mercury , معنی english opening , معنی english self taught , معنی english setter , معنی english shepherd , معنی english sonnet , معنی english speaking people , معنی English style , معنی english thread , معنی english toy spaniel , معنی english words , معنی English-speaking , معنی english-woman , معنی englishism , معنی englishman , معنی englut , معنی engorge , معنی engorgement , معنی engoy fruition , معنی engraft , معنی engrail , معنی engrailed , معنی engrain , معنی engrained , معنی engram , معنی engramme , معنی engrave ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 155 روز