آموزش زبان انگلیسی

معنی emend , معنی emendate , معنی emendation , معنی emendator , معنی emendatory , معنی emerald , معنی emerald colored , معنی emerald green , معنی emerald set , معنی emerald-colored , معنی emeraldgreen , معنی emerge , معنی Emerge , معنی Emerge , معنی emergence , معنی emergency , معنی emergency addressee , معنی emergency air , معنی emergency antenna , معنی emergency brake , معنی emergency brake equipment , معنی emergency call , معنی emergency care , معنی emergency cartridge , معنی emergency conditions , معنی emergency conning position , معنی emergency establishment , معنی emergency exit , معنی emergency fund , معنی emergency lamp , معنی emergency lighting , معنی emergency maintenance , معنی emergency measure , معنی emergency power supply , معنی emergency push button , معنی emergency reaction , معنی emergency repair , معنی emergency station , معنی emergency switch , معنی emergency transmitter , معنی emergency valve , معنی emergency works , معنی emergent , معنی emergent characteristic , معنی emeritus , معنی emerod , معنی emerods , معنی emersion , معنی emery , معنی emery ball , معنی emery cloth , معنی emery powder , معنی emery-paper , معنی emesis , معنی emetic gas , معنی emetic resin , معنی emetin , معنی emetine , معنی emeu , معنی emf , معنی emiction , معنی emictory , معنی emigrant , معنی emigrate , معنی emigration , معنی emigratory , معنی eminency , معنی eminent , معنی eminently , معنی emir , معنی emirate , معنی Emirate of Oman , معنی emission characteristic , معنی emission control , معنی emission current , معنی emission efficiency , معنی emission of seminal fluids during orgasm , معنی emission spectroscopy , معنی emission spectrum , معنی emission spectrum lines , معنی emission theory , معنی emissive power , معنی emittance , معنی emitted material , معنی emitted response , معنی emitter coupled , معنی emmenagogue , معنی emmenagogues , معنی emmer ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 148 روز