آموزش زبان انگلیسی

معنی tit , معنی tit for tat , معنی tit(2) , معنی titaness , معنی titania , معنی titanic , معنی titaniferous , معنی titanism , معنی titanous , معنی titbit , معنی tithable , معنی tithe , معنی tither , معنی tithing , معنی titillate , معنی titillation , معنی titillative , معنی titivate , معنی titivation , معنی titlark , معنی title , معنی title of the twelfth imam , معنی title page , معنی title-deed , معنی titled , معنی titleholder , معنی titles , معنی titling , معنی titling strip , معنی titlist , معنی titmouse , معنی Tito , معنی titrant , معنی titratable , معنی titration , معنی titrimetric , معنی titter , معنی tittivate , معنی tittle , معنی tittle tattle , معنی tittup , معنی titubation , معنی titular , معنی tmporary insurance , معنی tnt , معنی tnt equivalent , معنی to , معنی to reproach an act , معنی to stand(up)on something , معنی to ( casue to ) conform , معنی to (the best of) my knowledge , معنی to a , معنی to a afeat , معنی to a agarment to the body , معنی to a an astate , معنی to a an outh , معنی to a an under taking , معنی to a at a hoted , معنی to a at sontething , معنی to a certainty , معنی to a dapt a policy , معنی to a degree , معنی to a fault , معنی to a greatness , معنی to a hair , معنی to a ignorance , معنی to a in(to)a place , معنی to a justice , معنی to a knowledge , معنی to a large extent , معنی to a man , معنی to a miracle , معنی to a of , معنی to a on or upon , معنی to a ones voice to music , معنی to a oneself for help , معنی to a oneself in , معنی to a oneself to , معنی to a onself , معنی to a person for a thing , معنی to a receipt , معنی to a t , معنی to a the attention of someone , معنی to a the throne , معنی to a to a proposal or opinion , معنی to a to the ege , معنی to a toa praposal , معنی to a troops , معنی to a turn ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 149 روز