آموزش زبان انگلیسی

معنی blind hearted , معنی blind spot , معنی blindly , معنی blindness , معنی blink , معنی blinking , معنی blister , معنی blistered , معنی blistery , معنی blithe , معنی blitz , معنی blizzard , معنی bloater , معنی bloating , معنی bloc , معنی block , معنی block aead , معنی block diagram , معنی block mark , معنی block structure , معنی blockade , معنی blockage , معنی blocked , معنی blockette , معنی blockhead , معنی blocking , معنی blond , معنی blonde , معنی blondness , معنی blood , معنی blood bank , معنی blood brother , معنی blood cancer , معنی blood cell , معنی blood circulation , معنی blood group , معنی blood money , معنی blood poisoning , معنی blood presure , معنی blood stone , معنی blood test , معنی blood thirsty , معنی blood transfusion , معنی blood type , معنی blood vessel , معنی blood vessels , معنی bloodless , معنی bloodletter , معنی bloodletting , معنی bloodred , معنی bloodshed , معنی bloodshot , معنی bloodthirsty , معنی bloody diarrhea , معنی bloom , معنی bloomer , معنی blooming , معنی bloomy , معنی blooper , معنی blossom , معنی blot , معنی blotter , معنی blotting paper , معنی Blow , معنی blow a trumpet , معنی blow by blow , معنی blow nose , معنی blow on the neck , معنی blow to the head , معنی blow up , معنی blow with the fist , معنی blower , معنی blowfly , معنی blowing , معنی blown up , معنی blows , معنی blowsy , معنی blowtube , معنی blowzy , معنی blubber , معنی blubbery , معنی blue blood , معنی blue color area , معنی blue jeans , معنی blue moon , معنی Blue Nile , معنی blue quartz , معنی blue-eyed , معنی blueprint ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 149 روز