آموزش زبان انگلیسی

معنی old indian defence , معنی old Iranian gold coin , معنی old line , معنی old maid , معنی old man , معنی old mother , معنی old time , معنی old timer , معنی old woman , معنی old womanish or manly , معنی old womanishness , معنی old-fashioned , معنی old-world , معنی olden , معنی oldish , معنی oldness , معنی oldster , معنی Olduz , معنی oldwife , معنی ole glory , معنی oleadner , معنی oleaginous , معنی oleander , معنی oleaster , معنی oleate , معنی olefin , معنی olefin copolymer , معنی olefin metathesis reaction , معنی olefin resin , معنی oleic , معنی olein , معنی oleo , معنی oleograph , معنی oleomargarine , معنی oleometer , معنی oleoresin , معنی olericulture , معنی olfactive , معنی olfactometer , معنی olfactometry , معنی olfactory bulb , معنی olfactory hallucination , معنی olfactory organ , معنی olfactory prism , معنی olibanum , معنی olid , معنی olies f.peace , معنی oligapoly , معنی oligarch , معنی oligarchic , معنی oligarchical , معنی oligarchy , معنی oligocarpous , معنی oligocythaemia , معنی oligophagous , معنی oligosaccaride , معنی oliguresis , معنی olio , معنی olivaceous , معنی olivary , معنی olivary body , معنی olive , معنی olive crown , معنی olive drab , معنی olive gray , معنی olive green , معنی olive-branch , معنی oliver , معنی olives a good oil , معنی olivet , معنی olivin(e) , معنی olla(-podrida) , معنی ollyo , معنی Olson , معنی olympiad , معنی olympic , معنی olympic cross , معنی olympic games , معنی olympic review , معنی olympic rings , معنی olympic trench shooting , معنی olympic-size pool , معنی Oman , معنی Omar , معنی Omar Bongo , معنی omasum , معنی Omayyads , معنی omber , معنی omber or ber ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 151 روز