آموزش زبان انگلیسی

معنی endocrine gland , معنی endocrinology , معنی endocyclic double bond , معنی endoderm , معنی endodermis , معنی endodontia , معنی endoenzyme , معنی endoergic , معنی endogamous , معنی endogamy , معنی endogen , معنی endogenous , معنی endogenous depression , معنی endogenous event , معنی endogeny , معنی endolymph , معنی endometritis , معنی endometrium , معنی endomixis , معنی endomorphism , معنی endomorphy , معنی endoparasite , معنی endophagous , معنی endophasia , معنی endoplasm , معنی endopsychic , معنی endorcement procedure , معنی endorphin , معنی endorse , معنی endorseer , معنی endorsement , معنی endorsement in blank , معنی endorsement in full , معنی endorser , معنی endorsing , معنی endosarc , معنی endoscope , معنی endoskeleton , معنی endosmose , معنی endosmosis , معنی endosperm , معنی endospore , معنی endothelium , معنی endotherm , معنی endothermic reaction , معنی endothermic solution , معنی endothermicity , معنی endow , معنی endowed , معنی endowment assurance , معنی endowment for descendants , معنی endowment for the benefit of the public , معنی endowments to the private individuals , معنی endowments to the public , معنی endozoic , معنی endpaper , معنی endrgized , معنی ends and means , معنی endue , معنی endurable , معنی endurance , معنی endurance limit , معنی endurance run , معنی Endure , معنی endure , معنی Endure , معنی enduring , معنی enduringly , معنی enduringness , معنی endways , معنی endwise , معنی enelicomorphism , معنی enema , معنی enemy , معنی enemy alien , معنی enemy forces , معنی enemy in liken of friend , معنی enentiotopic groups , معنی energetic , معنی energetically , معنی energize , معنی energizing , معنی energizing current , معنی energizing in field-o phase rotation , معنی energumen , معنی energy , معنی energy barrier , معنی energy consumption , معنی energy conversion efficiency ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز