خلاصه:
تحقیق پیشی عرضه بر تقاضا
توضیحات:
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات16
حجم فایل236 کیلو بایت

تحقیق پیشی عرضه بر تقاضا

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در یی سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدودییی تا ییی هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است. 

 

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در یی سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدودییی تا ییی هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

کارشناسان معتقدند برای ایجاد تعادل در عرضه‌وتقاضای مسکن باید ابتدا افزایش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و سپس با تامین مناسب منابع مالی خرید واحدهای مسکونی برای افرادی که قدرت خرید پایینی دارند آتش این بازار سرکش را فرونشاند.بر همین اساس درسند چشم انداز بیست‌ساله کشور و ماده یی قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده است نظام بانکی یی درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کند.

کلمات کلیدی:
چکیده این بررسی یک مدل مفهومی سازنده عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی را در عصر پسا SOX توسعه داده و امتحان می کند این عوامل شامل ویژگی های کمیته حسابرسی ویژگیهای حسابرسی داخلی و ماموریت آن فعالیتهای حسابرسی داخلی صورت گرفته توسط دیگران ( شامل فراهم کنندگان برون سازمانی و سایر بخش های داخل سازمان) و ویژگی های سازمان می باشد نتایج حاصل از
طرح مالی بررسی بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی در 81 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام