آموزش زبان انگلیسی

معنی to take in hand , معنی to take in marriage , معنی to take in rear , معنی to take in sail , معنی to take into account , معنی to take into consideration , معنی to take into custody , معنی to take inventory , معنی to take it easy , معنی to take keep , معنی to take leave of any one , معنی to take lessons , معنی to take long views , معنی to take measures , معنی to take medical advice , معنی to take note of , معنی to take notes of , معنی to take notice , معنی to take of a , معنی to take off , معنی to take off one , معنی to take off the gloves , معنی to take offences , معنی to take on , معنی to take ones chance , معنی to take ones choice , معنی to take ones farewell of , معنی to take ones flight , معنی to take oneself off , معنی to take or hold captive , معنی to take orders , معنی to take out , معنی to take out a patent , معنی to take out of bonds , معنی to take out of pledge , معنی to take over , معنی to take p in doing something , معنی to take pains , معنی to take pity on any one , معنی to take place , معنی to take poison , معنی to take prisoner , معنی to take rea , معنی to take root , معنی to take ship , معنی to take something off and pric , معنی to take steps , معنی to take stock of , معنی to take the a , معنی to take the bull by the horns , معنی to take the consequence , معنی to take the cross , معنی to take the edge off , معنی to take the field , معنی to take the floor , معنی to take the gauge of , معنی to take the helm , معنی to take the lead , معنی to take the p of a person , معنی to take the p of any one , معنی to take the photograph of , معنی to take the place of something , معنی to take the plunge , معنی to take the salute , معنی to take the sense of , معنی to take the sun , معنی to take the wheel , معنی to take time by the forelock , معنی to take to , معنی to take to heart , معنی to take to ones bed , معنی to take to ones heels , معنی to take to the road , معنی to take to wife , معنی to take toll of any one , معنی to take trouble to do anything , معنی to take umbra at , معنی to take up , معنی to take up arms , معنی to take up the gauntlet , معنی to take up the glove , معنی to take vengeance on a person , معنی to take vengeance on any one , معنی to take wine with any one , معنی to take wing , معنی to take with a grain of salt , معنی to tal , معنی to talk away , معنی to talk down ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز