آموزش زبان انگلیسی

معنی lastering friendship , معنی lasting , معنی lastingly , معنی lastingness , معنی lastly , معنی lastmentioned , معنی lastmonth , معنی lat machine , معنی latah , معنی latch , معنی latch for pivoting windows , معنی latch-bolt , معنی latch-key , معنی latched , معنی latchet , معنی latching , معنی latchkey , معنی latchstring , معنی late , معنی late breakfast , معنی late comer , معنی late cut , معنی late latinu , معنی late night , معنی late payment damages , معنی late time , معنی late war , معنی late-maturing , معنی lateen rig , معنی lateen sail , معنی lately , معنی laten , معنی latency , معنی latency period , معنی lateness , معنی latensification , معنی latensify , معنی latent , معنی latent dream content , معنی latent electronic image , معنی latent heat of varporization , معنی latent homosexuality , معنی latent learning , معنی latent period , معنی latent roots , معنی latent schizophrenia , معنی latent structure , معنی latently , معنی later , معنی later on , معنی laterad , معنی lateral , معنی lateral and sway bracing , معنی lateral buckling , معنی lateral deflection of beam , معنی lateral dispersion , معنی lateral dominance , معنی lateral fissure , معنی lateral flexion , معنی lateral forces , معنی lateral gain , معنی lateral inversion , معنی lateral load , معنی lateral magnifying power , معنی lateral pass , معنی lateral pressure , معنی lateral raise , معنی lateral spread , معنی lateral stability , معنی lateral strain , معنی lateral surface , معنی lateral tell , معنی lateral water hazard , معنی lateral yield , معنی laterally , معنی lateralrelationship , معنی lateran , معنی laterite , معنی lateritious , معنی laterization , معنی latescent , معنی latest , معنی latest finish time , معنی latex , معنی lath , معنی lath (to) , معنی lath work , معنی lathe , معنی lathe center ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 155 روز