جزوه دینامیک ماشینها
گزاش کارآموزی عایق بندی ترانسفورماتور
جزوه آموزش نرم افزار متلب در رشته برق
گزاش کارآموزی نمایندگی مجاز سایپا مبارکه
جزوه علم مواد
دوره كارورزی حمل بار مرحله مقدماتی
جزوه ماشینهای الکتریکی2
گزارش كارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان
جزوه کنترل فرایندها
گزارش کارآموزی منطقه اکتشافی مواد رادیواکتیو ناریگان
گزاش کارآموزی انواع پمپ های هیدرولیک
گزاش کارآموزی گرافیک و نرم افزار هنر
گزاش کارآموزی تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر
جزوه فیزیک 3
گزاش کارآموزی سرب كوبی و تجهیز اتاق های رادیولوژی
جزوه ویژوال بیسیک
گزاش کارآموزی ایمنی در جوشكاری
جزوه کنترل صنعتی
گزاش کارآموزی در مورد ساختمان تابلوها