توضیحات:
پاورپوینت تجسم از بدن                 نوع فایل power point قابل ویرایش 23 اسلاید   قسمتی از اسلایدها تجسم از بدن تصویز ذهنی از جسم بر اساس ادراکات فعلی و گذشته تصویز فرد از جسم خویش و نظرات دیگران نسبت به او یک جریا ن پویاست که بمرور زمان و تکامل تغییر می کند. عوامل تاثیرگذار در B.I سازگاری در فرد مفهوم ماهیت بیماری برای فرد تجارب و بیماریهای گذشته بیوگرافی دوره تکاملی اهمیت عضو زمینه فرهنگی محیط  عکس العمل افراد به فرد تسهیلات و امکانات   فهرست مطالب و اسلایدها عوامل تاثیرگذار در B.I نکات مهم B.I  and  development پاسخ بیمار به B.I از خود پاسخ انطباقی پاسخ غیرانطباقی برنامه ریزی اجرا Assessing Self-concept Self-Concept Questionnaire High self-esteem   vs   Low self-esteem Nursing Interventions Nursing Interventions NIC Nursing Evaluation Evaluation (NOC) “Know Thyself” Socrates Summary ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , تجسم از بدن ,