توضیحات:
پاورپوینت مديريت دانش درشركت نفتي شل                 نوع فایل:power point قابل ویرایش:48 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: توسعه رو به جلوي استراتژي KM براي Shell GS + شاخصهاي كليدي عملكرد(KPI) اندازه‌گيري اثرات فعاليتهاي KM تعهد همه جانبه مديريت برقراري ارتباط، هماهنگ سازي و پشتيباني از ابتكارات محلي/منطقه اي تقويت و ايجاد يك فرهنگ آگاهانه دانشي برقراري ارتباط و موفقيت‌هاي دو طرفه ساختن شبكه محوري  از قهرمانان KM در داخل GS مشاركت فعالانه درانجمن‌هاي KM در سازمانGS، (شل يا غير شل) توسعه رو به جلوي آكادمي دانش(مراكز تجميع ساز) ارائه خدمات مشاوره KM به مشتريان GS   فهرست مطالب واسلایدها: حوزه هاي اصلي كسب و كار در شل پيام مدير عامل شل و مديريت دانش مدل مديريت دانش شركت شل Shell Global Solutions مديريت دانش(KM) دانش آشكار (صريح) در مقابل دانش پنهان (ضمني) دانستن  يا  ندانستن ارزش KMبراي  Shell Global Solutions موضوعات اصلي در ارتباط با مديريت دانش در سازمان چيست؟ چگونه Shell GS فعاليتهاي KM را پرورش مي‌دهد ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , مدیریت , دانش , شرکت , نفتی , شل ,