توضیحات:
پاورپوینت مکتب ساختارگرایی                 نوع فایل: power point قابل ویرایش 19 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: پارول به موارد تجربی و بالفعل کاربرد زبان مربوط است. یعنی به چیزهایی که مردم در زمانها و مکانهای خاص به کار می برند. لانگ، نوعی ژرف ساخت است؛ یعنی کل نظام نشانه هایی که اساس پارول را تشکیل می دهد. رویکرد سوسور بیشتر بر لانگ متمرکز بود. او کمتر به آنچه مردم می گفتند علاقه داشت، علاقۀ او بیشتر معطوف به نظام زبانیِ نهفته در پس کلام بود که به آنان اجازه می داد همه چیز بگویند.   فهرست مطالب و اسلایدها: ماهیت مکتب ساختارگرایی نظریه پردازان رویکردهای مکتب ساختارگرایی ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , مکتب ساختارگرایی ,