توضیحات:
پاورپوینت در مورد شيمي عمومي -رشته تربيت بدني -176 اسلاید تاريخچه اتم - توجه به ايده اتم و پيدايش آن - - ايده اوليه يونانيان قديم(B.C 400) - - دموكريتوس و لئوكيپوس فيلسوفان معروف يوناني   جدول تناوبي عناصر تركيبها اجزاي سازنده اتم نتايج آزمايشات تامسون ذرات بنيادي ريز تر از اتم آزمايشات رادرفورد نمونه اي از ساختار 4  نوع اتم(مدل بور) عدد اتمي و عدد جرمي ايزوتوپها اتصال اتمها به همديگر و تشكيل مولكولها يونها پيوند آنيونها وكاتيونها و تشكيل تركيبات يوني مول، عدد آووگادرو ... فصل دوم مولكولهاي آلي خواص عمومي آلكانها آلكنها با فرمول عمومي ‍CnH2n هيدروكربنهاي آروماتيك بنزن ساختار مسطح، طول پيوندهاي يكسان و ابر الكتروني حلقه بنزن تركيبات آلي هالوژندار تهيه و مصرف الكلها آمينها ، تركيبات مشتق از آمونياك انواع آمينها ... فصل سوم – شيمي مواد حياتي آشنايي با مهمترين تركيبات آلي حياتي و زيست شيميايي و ساختار مولكولي آنها شامل: كربوهيدراتها،چربيها، پروتئينها، آنزيمها، ويتامينها و متابوليزم بعضي از آنها آشنايي با نقش اين مولكولها در فرايندهاي شيميايي حياتي ... ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

دانلود ریاضی عمومی ایساک مارون جلد دوم
دانلود ریاضی عمومی ایساک مارون جلد دوم دانلود ریاضی عمومی ایساک مارون جلد دوم   شامل : خلاصه مباحث و 400 مسئله حل شده تعداد صفحات : 362 فرمت : PDF زبان : فارسی تالیف : ایساک مارون   فهرست: فصل چهارم : روش های بنیادی انتگرال گیری فصل پنجم: توابع انتگرال پذیر فصل ششم: انتگرال معین فصل هفتم : کاربردهای انتگرال های معین فصل هشتم: انتگرال های غیر عادی فصل نهم: سری های نامتناهی     ... دریافت فایل

پاورپوینت در مورد شیمی فیزیک 1 -اسلاید 246
پاورپوینت در مورد شیمی فیزیک 1 -اسلاید 246 فصل اول گازها و تئوری جنبش مولکولی هدف: آشنائي با قانون گازهاي ايده آل؛ رفتار گازهاي حقيقي ؛ معادله واندروالس و پديده بحراني  اهداف رفتاري:   - بيان قانون ايده ال   - معادلات مخلوط گاز ايده ال   - معادلات گازهاي حقيقي   - رابطه اثر فشار بر فشار گازها   - مفهوم انرژي پتانسيل بين مولكولي   - نظريه سينتيك گازها   - معادله توزيع ماكسول-بولتزمن   - پديده نفوذ مولكولي   - توزيع انرژي مولكولي قانون بویل : واحد های فشار(p) نقطه سه گانه آب : قانون شارل – گیلوساک قانون شارل – گیلوساک در حجم ثابت: مخلوط گازها  پارامتر های تغییر دهنده حالات فیزیکی یک جسم : ... فصل دوم ترموديناميك هدف: معرفي اصول سه گانه ترموديناميك؛ توابع حالت؛ نتايج نظري و عملي حاصل از آنها  اهداف رفتاري: - تعريف سيستم و محيط - مفهوم دما و روشهاي دما سنجي - معادل مكانيكي كار و گرما - مفهوم حالت و متغيرهاي حالت - فرايند برگشت پذير و برگشت ناپذير - توابع حالت - مفهوم کار و مبادله آن - مفهوم انرژي دروني - اصل اول ترموديناميك - تابع انتالپي - ضري ... دریافت فایل

پاورپوینت در مورد شیمی فیزیک 1 -اسلاید 246
پاورپوینت در مورد شیمی فیزیک 1 -اسلاید 246 فصل اول گازها و تئوری جنبش مولکولی هدف: آشنائي با قانون گازهاي ايده آل؛ رفتار گازهاي حقيقي ؛ معادله واندروالس و پديده بحراني  اهداف رفتاري:   - بيان قانون ايده ال   - معادلات مخلوط گاز ايده ال   - معادلات گازهاي حقيقي   - رابطه اثر فشار بر فشار گازها   - مفهوم انرژي پتانسيل بين مولكولي   - نظريه سينتيك گازها   - معادله توزيع ماكسول-بولتزمن   - پديده نفوذ مولكولي   - توزيع انرژي مولكولي قانون بویل : واحد های فشار(p) نقطه سه گانه آب : قانون شارل – گیلوساک قانون شارل – گیلوساک در حجم ثابت: مخلوط گازها  پارامتر های تغییر دهنده حالات فیزیکی یک جسم : ... فصل دوم ترموديناميك هدف: معرفي اصول سه گانه ترموديناميك؛ توابع حالت؛ نتايج نظري و عملي حاصل از آنها  اهداف رفتاري: - تعريف سيستم و محيط - مفهوم دما و روشهاي دما سنجي - معادل مكانيكي كار و گرما - مفهوم حالت و متغيرهاي حالت - فرايند برگشت پذير و برگشت ناپذير - توابع حالت - مفهوم کار و مبادله آن - مفهوم انرژي دروني - اصل اول ترموديناميك - تابع انتالپي - ضري ... دریافت فایل

پاورپوینت در مورد شیمی آلی 3-اسلاید 254
پاورپوینت در مورد شیمی آلی 3-اسلاید 254 فصل اول : پلیمرهای سنتزی                            صفحه 3 فصل  دوم : رنگ های آلی                              صفحه 48 فصل سوم : کربوهیدرات ها                             صفحه 83 فصل چهارم : آمینو اسیدها ، پپتیدها و پروتئین ها    صفحه 121 فصل پنجم : ترکیب هتروسیکلی ـ نوکلئیک اسیدها    صفحه 158 فصل ششم : لیپیدها                                       ... دریافت فایل

آموزش زبان انگلیسی

معنی garner , معنی garnet , معنی garnet paper , معنی garnetiferous , معنی garnierite , معنی garnisher , معنی garnishment , معنی garniture , معنی garotte , معنی garpike , معنی garret , معنی garreteer , معنی garriage and paie , معنی garrison , معنی garrison finish , معنی garrison flag , معنی garrison house , معنی garrison state , معنی garron , معنی garrote , معنی garrotte , معنی garrotter , معنی garrulity , معنی garrulous , معنی garrulously , معنی garrulousness , معنی Gart , معنی garter , معنی garter snake , معنی garth , معنی Gary , معنی Gary Boshimp , معنی Gary Dacree , معنی Gary Lee Davis , معنی gas , معنی gas air mixture , معنی gas alarm , معنی gas amplification , معنی gas amplification factor , معنی gas analysis , معنی gas bearing , معنی gas blast switch , معنی gas blower , معنی gas bomb , معنی gas bubble , معنی gas burette , معنی gas burner , معنی gas burning , معنی gas cable , معنی gas carbon , معنی gas case hardening , معنی gas chambers , معنی gas chromatography , معنی gas collector , معنی gas compound , معنی gas compressor , معنی gas conduit , معنی gas cut , معنی gas cutting , معنی gas cycle reactor , معنی gas cylinder valve , معنی gas degeneration , معنی gas deposit , معنی gas detector , معنی gas discharge arrester , معنی gas discharge lamp , معنی gas discharge relay , معنی gas dynamics , معنی gas engine blower , معنی gas engineering , معنی gas equation , معنی gas equilibrium , معنی gas exhauster , معنی gas factor , معنی gas family , معنی gas filled cable , معنی gas filled capacitor , معنی gas filled lamp , معنی gas filled photocell , معنی gas filled relay , معنی gas film , معنی gas fired , معنی gas fired furnace , معنی gas fired hardening tempering furnace , معنی gas fuel , معنی gas generation , معنی gas generator , معنی gas generator flue , معنی gas grid ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 120 روز