دانلود پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان CERQ-P -نسخه 18 آیتمی

گروه : علوم انسانی
بازدید : 3

دانلود فایل
توضیحات:
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان CERQ-P -نسخه 18 آیتمی به مانند نسخه 36 آیتمی این پرسشنامه نیز 9 خرده مقیاس دارد، اما به دلیل حذف بعضی از گویه ها، برای هر خرده مقیاس تنها دو آیتم در نظر گرفته شده است. تعداد سوالات: 18 تعداد صفحات: 5 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روایی و پایایی نوع فایل: WORD ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان