دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی حسابداری مدیریت تألیف فریدون رهنمای رودپشتی

گروه : علوم انسانی
بازدید : 2

دانلود فایل
توضیحات:
پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی حسابداری مدیریت تألیف فریدون رهنمای رودپشتی دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی حسابداری مدیریت تألیف فریدون رهنمای رودپشتی با عنوان هزینه یابی و مدیریت برمبنای فعالیت (83 اسلاید) ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی حسابداری مدیریت فریدون رهنمای رودپشتی هزینه یابی و مدیریت برمبنای فعالیت