دانلود مقاله فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری

گروه : علوم انسانی
بازدید : 7

دانلود فایل
توضیحات:
مقاله فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری وضع موجود شهر یزد از نظر تاریخی – اجتماعی – اقتصادی - دانشگاهی و موقعیت مکانی ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
بافت تاریخی یزد شناسی گردشگری