توضیحات:
دانلود کتاب تاریخ رویان فرمت فایل:PDF در کتاب تاریخ رویان دوره پس از اسلام را بیان می کند و در این دوره که در نتیجه جنگ های فراوان ایران بدست اعراب افتاده است را شرح می دهد.این کتاب نوشته ی محمد بن حسن آملی معروف به مولانا اولیاءالله آملی از علما و تاریخ نگاران قرن هشتم و از اهالی آمل می باشد. قسمتی از مقدمه کتاب: یکی از تاریخ هایی که نام آن معروف ولی نسخه اش نایاب بود (تاریخ مولانا اولیاء الله آملی) است که در قرن هشتم هجری تالیف یافته، سید ظهیرالدین از این کتاب یاد می برد و از اینجا نام او معروف گردیده، ولی ان در هیچ جا پیدا نبود تا در چند سال پیش بتفصیلی که بازگفتن آن بیجاست نسخه از آنکه شاید  ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
ابوالفرج اصفهانی , بادوسپانیان , تاریخ رویان , تاریخ طبرستان (کتاب)ِ ابن اسفندیار , ,