توضیحات:
نمونه سوال پیام نور ( ميكروكليماتولوژي مقدماتي گرايش اقليم )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) نمونه سوال پیام نور ( ميكروكليماتولوژي مقدماتي گرايش اقليم  )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

نمونه سوال پیام نور ( منابع ومسائل آب در ايران )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)
نمونه سوال پیام نور ( منابع ومسائل آب در ايران )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) نمونه سوال پیام نور ( منابع ومسائل آب در ايران )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) ... دریافت فایل

نمونه سوال پیام نور ( منابع وماخذ جغرافياي ايران )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)
نمونه سوال پیام نور ( منابع وماخذ جغرافياي ايران )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) نمونه سوال پیام نور ( منابع وماخذ جغرافياي ايران )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) ... دریافت فایل

دانلود کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان
دانلود کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان كتاب نایاب " شهرهای ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان " اثری فوق‌العاده به قلم "پيگولوسكايا" با ترجمه "عنايت‌الله رضا" می‌باشد. كتاب شهرهای ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان از شش فصل تشكيل شده است. فصل نخست شامل شهرهای فلات ايران در زمانسلوكيان و آغاز كار پارتیان است. فصل دوم و سوم شامل سده‌های سه تا پنج ميلادی است كه علاوه بر معرفی شهرها، به معرفی برخی از كتب نگارش يافته در اين دوره نيز می‌پردازد. فصول چهارم تا ششم نيز به بررسی رويدادهای تاريخی و اجتماعی در شرهای ايران در زمان ساسانيان پرداخته است. فرمت فایل: pdf حجم فایل: 7.1 MB دانلود کتاب شهرهای ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان را به تمام پژوهشگران تاريخ ايران باستان و جغرافيای تاريخی ايران پيشنهاد می‌كنيم.   ... دریافت فایل

نمونه سوال پیام نور ( مطالعات منطقه اي خليج فارس )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)
نمونه سوال پیام نور ( مطالعات منطقه اي خليج فارس )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) نمونه سوال پیام نور ( مطالعات منطقه اي خليج فارس )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) ... دریافت فایل

آموزش زبان انگلیسی

معنی barnacle , معنی barnacles , معنی barnburner , معنی barnstorm , معنی baro jireugi , معنی barogram , معنی barography , معنی barology , معنی barometer , معنی barometric altimeter reversionary , معنی barometric altitude , معنی barometric leveling , معنی barometric pressure , معنی barometrical , معنی barometry , معنی baron , معنی baronage , معنی baroness , معنی baronet , معنی baronetage , معنی baronetcy , معنی barong , معنی baronial , معنی barony , معنی baroque , معنی baroque architecture , معنی baroreceptor , معنی barotaxis , معنی barouche , معنی barpel , معنی barque , معنی barrack , معنی barracks , معنی barracoon , معنی barrage , معنی barrage of fire , معنی barrage reception , معنی barrage rocket , معنی barrator , معنی barratry , معنی barred , معنی barred a , معنی barred by statute , معنی barrel , معنی barrel cam , معنی barrel chair , معنی barrel controller , معنی barrel converter , معنی barrel drop , معنی barrel maker , معنی barrel offtake regulator , معنی barrel outlet , معنی barrel printer , معنی barrel sling , معنی barrel switch , معنی barrel temperature , معنی barrel organ , معنی barrel shaped , معنی barreled shaft , معنی barrelful , معنی barrelhouse , معنی barren , معنی barren land , معنی barren mind , معنی barren tree , معنی barren woman , معنی barrenness , معنی barreter , معنی barretry , معنی barrette , معنی barrier , معنی barrier forces , معنی barrier layer capacitance , معنی barrier material , معنی barrier penetration , معنی barrier penetration by particles , معنی barrier plan , معنی barrier to entry , معنی barrier layer detector , معنی barriers , معنی barring , معنی barrister , معنی barrister at law , معنی barroom , معنی barrow , معنی bartender , معنی barter , معنی barter away , معنی bartered ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز