توضیحات:
تحقیق درباره مقام و منزلت زن در قرآن قالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفحه تعداد صفحه:5 بخشی از متن مقام و منزلت زن در قرآن آنچه در زير از نظر می گذرد خلاصه ای است از ديدگاه مكتب رهائی بخش اسلام در مورد جايگاه زن كه با توجه به بخشی از سور و آيات قرآن كريم تنظيم شده است . مقام زن در اسلام چنان است كه در قرآن كريم سومين سوره مفصل به نام "النساء" ناميده شده است و در ده سوره ديگر مسائلی مربوط به حقوق و منزلت زنان است و همه جا در خطابات عام آنان مورد خطابند و همچنين می توان از بسياری از مفاهيم قرآن می توان نكات مهمی را در اين رابطه استنباط كرد و می توان اين ادعای دروغ را كه اسلام برای زن ارزشی قائل نيست بدينوسيله بطور كلی منتفی دانست . اسلام زن را بعنوان مسئله مهم زندگی و متمم حيات انسانی در مسائل اجتماعی ، اخلاقی و قانونی خود جا داده و او را به عنوان عضو موثر جامعه دانسته است . پيامبر اكرم صلوات الله عليه و اله آنگاه كه از زنان بيعت گرفت به آنان  اعلام كرد شما از عناصر اصلی اجتماع و اركان بنيادی جامعه هستيد و برای حفظ و سلامت آن بايد به ميزان سهم خود از آن پاسداری نمائيد . ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

نمونه سوال پیام نور ( منابع ومسائل آب در ايران )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)
نمونه سوال پیام نور ( منابع ومسائل آب در ايران )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) نمونه سوال پیام نور ( منابع ومسائل آب در ايران )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) ... دریافت فایل

نمونه سوال پیام نور ( منابع وماخذ جغرافياي ايران )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)
نمونه سوال پیام نور ( منابع وماخذ جغرافياي ايران )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) نمونه سوال پیام نور ( منابع وماخذ جغرافياي ايران )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) ... دریافت فایل

دانلود کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان
دانلود کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان كتاب نایاب " شهرهای ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان " اثری فوق‌العاده به قلم "پيگولوسكايا" با ترجمه "عنايت‌الله رضا" می‌باشد. كتاب شهرهای ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان از شش فصل تشكيل شده است. فصل نخست شامل شهرهای فلات ايران در زمانسلوكيان و آغاز كار پارتیان است. فصل دوم و سوم شامل سده‌های سه تا پنج ميلادی است كه علاوه بر معرفی شهرها، به معرفی برخی از كتب نگارش يافته در اين دوره نيز می‌پردازد. فصول چهارم تا ششم نيز به بررسی رويدادهای تاريخی و اجتماعی در شرهای ايران در زمان ساسانيان پرداخته است. فرمت فایل: pdf حجم فایل: 7.1 MB دانلود کتاب شهرهای ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان را به تمام پژوهشگران تاريخ ايران باستان و جغرافيای تاريخی ايران پيشنهاد می‌كنيم.   ... دریافت فایل

نمونه سوال پیام نور ( مطالعات منطقه اي خليج فارس )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)
نمونه سوال پیام نور ( مطالعات منطقه اي خليج فارس )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) نمونه سوال پیام نور ( مطالعات منطقه اي خليج فارس )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) ... دریافت فایل

آموزش زبان انگلیسی

معنی proximate analysis , معنی proximate cause , معنی proximately , معنی proximity , معنی proximity of blood , معنی proxinal , معنی proxy , معنی proxyship , معنی prsbytery , معنی prstrate , معنی prtrifaction , معنی prtsc , معنی prude , معنی prudence , معنی prudent , معنی prudent limit of endurance , معنی prudent limit of patrol , معنی prudential , معنی prudentially , معنی prudery , معنی prudish , معنی prudishly , معنی prudishness , معنی pruinose , معنی pruisik knot , معنی prune , معنی prunella , معنی prunelle , معنی prunello , معنی pruniferous , معنی pruning , معنی pruning hook , معنی pruning knife , معنی pruning shears , معنی pruning knife , معنی prunt , معنی pruplish , معنی prurience , معنی pruriency , معنی prurient , معنی pruriently , معنی prurigmous , معنی prurigo , معنی pruritic , معنی prusik loop , معنی Prussia , معنی prussian , معنی prussic acid , معنی pry , معنی pryer , معنی prying , معنی pryingly , معنی prytaneum , معنی ps/2 , معنی psalm , معنی psalmist , معنی psalmodic , معنی psalmodist , معنی psalmodize , معنی psalmody , معنی psalter , معنی psalterium , معنی psaltery , معنی psedoparalysis , معنی psephism , معنی pseudepigrapha , معنی pseudo , معنی pseudo acid , معنی pseudo archaic , معنی pseudo base , معنی pseudo christ , معنی pseudo christian , معنی pseudo first order reaction , معنی pseudo hardware , معنی pseudo instruction , معنی pseudo martyr , معنی pseudo op , معنی pseudo penitent , معنی pseudo prophet , معنی pseudo random number , معنی pseudo(a)esthesia , معنی pseudo adiabatic , معنی pseudo isochromatic charts , معنی pseudo operation , معنی pseudoaggression , معنی pseudocarp , معنی pseudocatalysis , معنی pseudocatalytic , معنی pseudochromesth(a)esia ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 120 روز