دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع فريب در ازدواج- 12صفحه ورد

گروه : علوم انسانی
بازدید : 3

دانلود فایل
توضیحات:
دانلود تحقیق آماده با موضوع فريب در ازدواج- 12صفحه ورد            «فريب در ازدواج»، تدليس، خدعه، دروغ، شگردها و اعمال غيرمتعارف نابهنجار و گاه مجرمانه اي است كه با هدف مخفي ساختن عيوب و نقايص موجود يا ابراز دروغين اوصاف و كمالات مفقود يكي از متقاضيان ازدواج عليه طرف مقابل در اوان شكل گيري خانواده صورت مي گيرد. اين پنهان كاري و خلاف واقع نمايي، اعم از اين كه از سوي يكي از طرفين يا هر دو يا از ناحيه شخص واسطي باشد، به گونه اي خلاف انتظار، غيرمتعارف و مسامحه ناپذير و در جهت گيري ارادي فرد به ازدواج تأثيرگذار است و فضاي كنش را چنان غبارآلود و مشتبه مي كند كه امكان تشخيص واقع از غير آن ميسر نيست.  جامعه پذيري و تعليم و تربيت اجتماعي از مهمترين زيرساختهايي است كه همنوايي فرد با جمع و الزام به رعايت ارزش ها، هنجارها، الگوها و انتظارات پذيرفته شده را تسهيل كرده و انگيزه كجروي را به حداقل مي رساند. در مقابل عدم موفقيت فرد در فرايند جامعه پذيري كه عمدتاً از ضعف قابليت، استعدادهاي طبيعي، عدم ايفاي نقش ها و وظايف، ناهمسويي و تعارض و ضعف عملكرد عوامل جامعه پذيركننده چند پارگي و تكثرگرايي فرهنگي، رواج الگ ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
دانلود تحقیق آماده با موضوع فریب در ازدواج 12صفحه ورد