دانلود دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي نمونه واخواست نامه برات قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه

گروه : عمومی و آزاد
بازدید : 2

دانلود فایل
توضیحات:
دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي نمونه واخواست نامه برات قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي نمونه واخواست نامه برات قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست. براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.  سر رسيد براتي كه رونوشت آن در پايين نوشته مي شود مطابق است با روز هشتم آبان ماه هزار و سيصد و هفتاد وهشت چون برات گير شركت (سهامي خاص ) مبلغ مندرج در برات را نپرداخته ، بنابراين واخواست مي نمايد  مهر و امضاء بانك ملت  شماره خزانه داري كل 187054 سري ج تا مبلغ  ششصد هزار ريال تمبر ........ ريالي سررسيد 08/08/1378 جاي پرداخت تهران (اين قسمت توسط بانك تكميل شود )مبلغ به عدد 000/600 ريال تاريخ صدور تهران هشتم ماه هزار و سيصد و هفتاد و هشت (تاريخ صدور ...سر رسيد ........روز .. ماه .... سال ....با تمام حروف نوشته شود )خواهشمند است در تاريخ هشتم آبان ماه هزار و سيصد و هفتاد هشت در مقابل اين برات كه نسخه شركت .... (با مسئوليت محدود) مبلغ ششصد هزار ري ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم