دانلود فاکتورگیری قابلیت اطمینان شبکه با نودهای کامل

گروه : فنی و مهندسی
بازدید : 4

دانلود فایل
توضیحات:
فاکتورگیری قابلیت اطمینان شبکه با نودهای کامل فایل اصلی به صورت پی دی اف و 9 صفحه و فایل ترجمه به صورت ورد و 14 صفحه می باشد مقدمه قضیه‌ی فاکتورگیری قابلیت اطمینان شبکه [4] و ساده سازی تبدیلات (سری موازی، چند ضلعی برای زنجیره [9] و delta–star [3]) هسته‌ی کلیدی  الگوریتم های عاملی شناخته شده [7] برای محاسبه دقیق قابلیت اطمینان شبکه هستند. ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
قابلیت اطمینان شبکه نظریه گراف فاکتورگیری