دانلود پاورپوینت هدایت کردن

گروه : علوم انسانی
بازدید : 5

دانلود فایل
توضیحات:
پاورپوینت هدایت کردن                     نوع فایل:power point قابل ویرایش:30 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: پیام ما محصول فیزیک و عمل ماست که به وسیله ی منبع رمزگذاری شده است. -وقتی سخن می گوییم،گفتار ما پیام ماست. -وقتی می نویسیم،نوشته ی ما پیام ماست. -وقتی نقاشی می کنیم،آن تصویر پیام ماست. وقتی ژست می گیریم،حرکت دست ها و چهره ما،پیام ماست l1-رمز یا مجموعه ی نماد های به کار گرفته شده در انتقال معنی l2-مفهوم خود پیام l3-تصمیمی که منبع ارسال پیام در انتخاب و ترتیب رمزگذاری و انتقال مفهوم اتخاذ می کند.   فهرست مطالب واسلایدها: هدایت کردن رهبری آیا همه ی مدیران می توانند رهبر باشند؟   شش ویژگی که رهبران را ازغیر رهبران متمایز می سازد   دو دیدگاه دیگر در باره ی رهبری   ویژگی های عمده ی رهبری کاریزماتیک   رهبری تحول گرا   نقش های نوین در رهبری   انگیزش فرآیند انگیزش عوامل ایجاد کننده ی انگیزش ساسله مراتب نیازها-تئوری مازلو انگیزش در عمل ارتباط چیست؟ فرآیند ارتباط عوامل تاثیر گذار روی پیام رمزگذاری شده ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت هدایت کردن