توضیحات:
دانلود تحقیق آماده با موضوع جانشینی حضرت علی- 10صفحه ورد         رسـول خـدا(ص ) بـراى هـر چـه رسمى تر شدن امر جانشينى اميرمؤمنان (ع ) مراسمى را به شيوهمعمول آن روزگار اجرا كرد. اين مراسم عبارت بود از گذاشتن عمامه بر سرحضرت على (ع ). اعـراب در آن روزگـار تـاج نـداشـتند و عمامه به منزله تاجشان بود. پيامبر بزرگواراسلام (ص ) عـمامه خود را كه (سحاب ) نام داشت ,بر سر حضرت على (ع ) گذاشت وبدين ترتيب بطور رسمى وى را به عنوان جانشين تعيين كرد.  برای خرید کل تحقیق ازلینک زیر استفاده کنید ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
دانلود تحقیق آماده با موضوع جانشینی حضرت علی 10صفحه ورد ,