دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مدل 360 درجه و نقش آن در بهره وری منابع انسانی

گروه : علوم انسانی
بازدید : 4

دانلود فایل
توضیحات:
مقاله ارزیابی عملکرد مدل 360 درجه و نقش آن در بهره وری منابع انسانی توضیحات: فایل word در 16 صفحه درباره مقاله ارزیابی عملکرد مدل 360 درجه و نقش آن در بهره وری منابع انسانی تمام قواعد رعایت شده   بخشی از متن: بهره وري يكي از عواملي است كه دوام و بقاي سازمانها را در دنياي پر رقابت فعلي تضمين مي كند و مديريت در سازمان براي نيل به اهداف خود به دنبال استقرار نظام ها و سيستم هايي است تا فضاي مساعد براي افزايش بهره وري را تضمين کند. يکي از مهمترين آنها، سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان می باشد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثير نظام ارزيابي عملکرد کارکنان به روش 360 درجه بر بهره وري منابع انساني است.از این جهت بررسي رفتارها و قابليت هاي آنان و رشد و شکوفايي آن براي رسيدن به اهداف سازمان و شفاف شدن نيازهاي آموزشي کارکنان و ارائه بازخورد لازم مي باشد...     فهرست مطالب: چکیده: مقدمه مباني نظري منابع ارزيابي 360 درجه عبارتند از: بازخور همكاران:خودارزيابي :بهره وری سطوح بهر ه وری شاخص های اصلی بهره وری: ارتقای بهره وری از طریق افراد نتیجه گیری منابع   ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد مدل 360 درجه و نقش آن در بهره وری منابع انسانی ارزیابی 360 درجه