توضیحات:
جزوه مبانی مدیریت بازرگانی یکی از مهمترین مهارت ها در تربیت نیروی انسانی آموزش مدیریت است .مهارت اداره سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی نقش مهمی در این امر دارد.در میان دروس مختلف مبانی سازمان و مدیریت بعنوان مبنایی ترین درس محسوب میشود. به عبارت دیگر محوری ترین و اصلی ترین درس در رشته مدیریت بشمار میرود. کتاب های مختلف در این رابطه وجود دارد،هریک دارای ویژگی های مربوط بخود میباشند. کتاب های اقتباس از آموزهای غربی ، شرایط فرهنگی و بومی ما را نادیده گرفته اند و یا برای اداره سازمانهای بزرگ و بین المللی طراحی شده اند و مختصات کسب و کارهای کوچک و متوسط را نادیده گرفته اند.سرفصل ها: فصل اول:تعاریف و مفاهیم سازمان و مدیریت اهمیت مطالعه سازمان و مدیریتسازمانتعریف سازمانحیطه مطالعات سازمانیابعاد سازمانمراحل رشد سازمان مدیریتتعریف مدیریتانواع مدیریتمهارت های مورد نیاز مدیراننقش های مدیریتینقش های متقابل شخصینقش های اطلاعاتینقش تصمیم گیریضرورت و اهمیت مدیریت در اسلامفصل دوم:نظریه های سازمان و مدیریت نظریه و نظریه پردازیمفهوم پارادایم در مدیریتسلسله مراتب سیستم هانظزیه های سنتی در مدیریتمدیریت علمی تیلورمیریت اداری فایولمبو ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

دانلود تحقیق آماده با موضوع جايگاه غم وشادي در اسلام - 14صفحه ورد
دانلود تحقیق آماده با موضوع جايگاه غم وشادي در اسلام - 14صفحه ورد           اسلام ديني است که به روابط اجتماعي و چگونه حاضر شدن دراجتماع وخوشرو وخنده رو بودن درجامعه وزدودن غبار غم از چهره دوستان بوسيله شادابي وخندان بودن تأکيد بسياري کرده است. واز مؤمنان خواسته است تا از اخمو بودن و تلخي کردن وغمگ ي ن بودن دوري کنند چرا که هم در زندگي خود آنها وهم بر اطرافيان آنها اثر منفي مي گذارد.   شادي وغم درفرهنگ اسلامي : فرهنگ اسلامي ي ک فرهنگ غني وبسيار کهن است وفرهنگي کامل که در تمام ابعاد آن سخن به ميان آمده است ودين اسلام کاملتر ي ن دين است که به تمام امور در زندگي توجه کرده است واينکه اگر برای خرید کل تحقیق ازلینک زیر استفاده کنید ... دریافت فایل

مقاله ارزیابی عملکرد مدل 360 درجه و نقش آن در بهره وری منابع انسانی
مقاله ارزیابی عملکرد مدل 360 درجه و نقش آن در بهره وری منابع انسانی توضیحات: فایل word در 16 صفحه درباره مقاله ارزیابی عملکرد مدل 360 درجه و نقش آن در بهره وری منابع انسانی تمام قواعد رعایت شده   بخشی از متن: بهره وري يكي از عواملي است كه دوام و بقاي سازمانها را در دنياي پر رقابت فعلي تضمين مي كند و مديريت در سازمان براي نيل به اهداف خود به دنبال استقرار نظام ها و سيستم هايي است تا فضاي مساعد براي افزايش بهره وري را تضمين کند. يکي از مهمترين آنها، سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان می باشد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثير نظام ارزيابي عملکرد کارکنان به روش 360 درجه بر بهره وري منابع انساني است.از این جهت بررسي رفتارها و قابليت هاي آنان و رشد و شکوفايي آن براي رسيدن به اهداف سازمان و شفاف شدن نيازهاي آموزشي کارکنان و ارائه بازخورد لازم مي باشد...     فهرست مطالب: چکیده: مقدمه مباني نظري منابع ارزيابي 360 درجه عبارتند از: بازخور همكاران:خودارزيابي :بهره وری سطوح بهر ه وری شاخص های اصلی بهره وری: ارتقای بهره وری از طریق افراد نتیجه گیری منابع   ... دریافت فایل

دانلود تحقیق آماده با موضوع جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه - 15صفحه ورد
دانلود تحقیق آماده با موضوع جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه - 15صفحه ورد           از منابعي كه از دير باز در مباحث انتقادي درباره « جايگاه و منزلت زن در نگرش ديني» مورد استفاده قرار گرفته است كلام اميرالمومنين (علیه السلام) در نهج البلاغه مي باشد.   دسته اي با تمسك به ظاهر كلام حضرت، كمال پذيري زن و وجود ارزشهاي والاي انساني او را انكار كرده و آن را موجودي دون و بي پايه انگاشته اند. و دسته ديگر با تاكيد بر منزلت و مقام كرامت والاي زن، كلام حضرت را منافي با منزلت و جايگاه حقيقي وي پنداشته اند.   اما يك بررسي اجمالي در سيره حضرت ثابت مي كند كه آن حضرت عليرغم  سنت جاهليت به شخصيت و مقام زن احترام بسيار مي گذاشته است. او نه تنها در خانه شريك زندگي همسر خود بوده است بلكه مردان را نيز به پاسداري از حرمت و حقوق زنان توصيه كرده و كوششهاي ايشان را در اداره خانه و تربيت فرزندان ارج نهاده است. در بيان كرامت و منزلت زن همين بس كه او را مظهر جمال و عطوفت الهي معرفي نموده و مي فرمايد: «المراة ريحانه و ليست بقهرمانه» «زن گل خوشبوي زندگي است و نبايد كارهاي دشوار را بر او تحميل كرد». &n ... دریافت فایل

دانلود تحقیق آماده با موضوع تجارت بين الملل - 7صفحه ورد
دانلود تحقیق آماده با موضوع تجارت بين الملل - 7صفحه ورد               نظريه ي خالص بين الملل در برگيرنده ﺁن قسمت از اقتصاد بين المللي است كه جنبه ي واقعي روابط تجاري را بررسي مي كند . همانگونه كه بين نظريه هاي قيمت وپول فرق قائل مي شوند در نظريه اقتصاد بين المللي هم تقسيم بندي مشابهي وجود دارد .  در حالي كه در نظريه ي قيمت ، قيمت هاي نسبي مورد تحليل قرار مي گيرد . نظريه پولي ، قيمت هاي نسبي را از طريق استفاده از عامل واسطه يعني (پول) به قيمت هاي پولي تبديل مي كند . بين نظريه پولي و خالص اقتصاد بين الملل نيز اختلا ف مشابهي وجود دارد . در نظريه پولي ، كميت هاي مطلق ، سطح قيمت هاي پولي ، نرخ تبديل ارز ودرﺁمد ملي مورد بررسي قرار مي گيرد .بالعكس نظريه خالص تجارت بين املل عوامل تعيين كننده ي ساختار قيمت ودرﺁمد ملي را بررسي كرده و نسبتي كه بين كميت هاي مختلف وجود دارد را نيز تحليل ميكند . البته چنين تفكيكي بين دنياي كالاها وپول بدون خاطره نيست اين كار بر اساس نظريه ي كلاسيك انجام مي شود كه اثر پول را در نقش عامل واسطه در نظر مي گيرند . در نظر گرفتن وجود پول مهمترين فرضي است كه مدلهاي نظريه ي خالص براساس ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1