توضیحات:
ارزیابی تغییر شکل های ماندگار مخلوط های آسفالتی حاوی سرباره کوره قوس الکتریک   |  مقاله با عنوان: ارزیابی تغییر شکل های ماندگار مخلوط های آسفالتی حاوی سرباره کوره قوس الکتریک   |  نویسندگان: حمید فرهاد ملاشاهی ، مرتضی جلیلی قاضی زاده ، ابوالفضل محمدزاده مقدم ، علی اصغر صادقی   |  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94   |  فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده:  در این پژوهش جهت ساخت بتن آسفالتی، سربارهی کوره ی قوس الکتریک (EAF) با درصدهای مختلف، جایگزین مصالح سنگی آهکیگردید. بدین ترتیب که بخش درشت دانه ی مصالح آهکی به ترتیب با 25، 50، 75 و 100 درصد سرباره ی نوع EAF جایگزین شد. سپسخصوصیات مصالح سنگدانه ای آهکی و سرباره ای مورد آزمایش قرار گرفت و همچنین درصد قیر بهینه بر اساس روش طرح اختلاط مارشال برای هر سری از نمونه ها تعیین گردید. با استفاده از روش آزمایش ماشین اثر چرخ (ویل تراک)، مقاومت در برابر تغییر شکل های ماندگار مخلوط های آسفالتی حاوی درصدهای مختلف سرباره مورد آزمایش و ارزیابی ق ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: