نام فایل : دانلود بیگ بنگ
گروه : علوم پایه
بازدید : 37

دانلود فایل
توضیحات:
بیگ بنگ این مقاله در مورد بیگ بنگ می باشد و شامل 7 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد. بیگ بنگ: در طول پنج قرن گذشته از قدرت مشاهدات و آزمایش و استدلالهای ریاضیاستفاده کردهایم تا سد باورهای اشتباه گذشته را بشکنیم. نوع بشر راهی طولانی و پر فرازو نشیب را در تغییر درک خود از عالم، پشت سر گذاشته است. از عالمی که زمین کوچکمرکز آن بود تا کیهان وسیعی که صدها میلیارد کهکشان چون ذرات گرد و غبار در آنپراکندهاند. سر آغاز این هستی به وسیله نظریه بیگ بنگ شرح داده شده است . ایننظریه یک مدل کیهان شناسی است که تاکنون از دیدگاه آزمایشات و رصدهای نجومیتوانسته است بیشترین تائیدات را از سوی جامعه علمی بین المللی به دست آورد. کیهانشناسان با اصطلاح بیگ بنگ به شرح و تفسیر این ایده می پردازند که جهان از یک حالتنخستین بی نهایت گرم تشکیل شده و تمام کائنات در یک هسته اتم یاحتی کوچکتر از آنجای داشت و در یک لحظه این فضا و زمان آغاز می شود یعنی با یک بیگ بنگ که حاصلگرانش شدید ناشی از فشردگی بوده، شروع شد ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
مقاله , تحقیق , فیزیک , بیگ بنگ , دانلود ,