نام فایل : دانلود بیگ بنگ
گروه : علوم پایه
بازدید : 36

دانلود فایل
توضیحات:
بیگ بنگ این مقاله در مورد بیگ بنگ می باشد و شامل 7 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد. بیگ بنگ: در طول پنج قرن گذشته از قدرت مشاهدات و آزمایش و استدلالهای ریاضیاستفاده کردهایم تا سد باورهای اشتباه گذشته را بشکنیم. نوع بشر راهی طولانی و پر فرازو نشیب را در تغییر درک خود از عالم، پشت سر گذاشته است. از عالمی که زمین کوچکمرکز آن بود تا کیهان وسیعی که صدها میلیارد کهکشان چون ذرات گرد و غبار در آنپراکندهاند. سر آغاز این هستی به وسیله نظریه بیگ بنگ شرح داده شده است . ایننظریه یک مدل کیهان شناسی است که تاکنون از دیدگاه آزمایشات و رصدهای نجومیتوانسته است بیشترین تائیدات را از سوی جامعه علمی بین المللی به دست آورد. کیهانشناسان با اصطلاح بیگ بنگ به شرح و تفسیر این ایده می پردازند که جهان از یک حالتنخستین بی نهایت گرم تشکیل شده و تمام کائنات در یک هسته اتم یاحتی کوچکتر از آنجای داشت و در یک لحظه این فضا و زمان آغاز می شود یعنی با یک بیگ بنگ که حاصلگرانش شدید ناشی از فشردگی بوده، شروع شد ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت فصل 12 کتاب علوم پایه هشتم با عنوان: سنگ ها
پاورپوینت فصل 12 کتاب علوم پایه هشتم با عنوان: سنگ ها اگر به اطراف خود توجه کنیم،مواد گوناگونی را می بینیم که از آنها در زندگی خود استفاده می کنیم بعضی از آنها خیلی مهم اند و بعضی اهمیت کمتری دارند یکی از این مواد که در مدرسه،خیابان،طبیعت و ... با آنها سروکار داریم سنگ است آیا می دانید سنگ ها چگونه به وجود می آیند؟ آیا سنگ با هم فرق دارند؟ سنگ ها از چه موادی تشکیل شده اند؟ در این فصل با شیوه تشکیل، انواع و کاربرد سنگ ها آشنا می شوید با تهیه پاورپویینت حاضر در وقت و هزینه های خود صرف جویی نمایید در پاورپوینت موردنظر به یک آشنایی کامل در مورد سنگ ها دست خواهید یافت سال انتشار: 1396 دسته: پروژه های دانش آموزی تعداد اسلاید: 18 قیمت: 5300 قابل استفاده برای دانش آموزان و دانشجویان هرگونه کپی غیرقانونی از محصولات و خدمات درسباز پیگرد قانونی دارد ... دریافت فایل

رعد و برق
رعد و برق این مقاله در مورد رعد و برق می باشد و شامل 7 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد. توجه در مورد انواع مختلف ابر ها دانشمندان را به ساختار ابر هاي رعد و برق زارهنمون آرد. ابر هاي آومولونيمبوس از جمله ابر هایي است آه بيشترین رعد و برق توليد شدهمربوط به این نوع ابر هاست ، البته ابر هاي دیگر نيز احتمال دارا بودن پتانسيل رعد و برق رادارند. ... دریافت فایل

پاورپوینت درس علوم پایه دوم دبستان با عنوان: سرگذشت دانه ها
پاورپوینت درس علوم پایه دوم دبستان با عنوان: سرگذشت دانه ها در پاورپوینت حاضر با عنوان سرگذشت دانه ها تمامی موارد مربوط به رشد دانه ها،عوامل پراکنده شدن دانه ها،مراحل رشد دانه لوبیا،دانه های خوراکی و دانه های داخل میوه ها به همراه فیلم و تصاویر نمایش داده می شوند با تهیه پاورپویینت حاضر در وقت و هزینه های خود صرف جویی نمایید در پاورپوینت موردنظر به یک آشنایی کامل در مورد دانه ها دست خواهید یافت سال انتشار: 1396 دسته: پروژه های دانش آموزی تعداد اسلاید: 10 قیمت: 4300 قابل استفاده برای دانش آموزان و دانشجویان هرگونه کپی غیرقانونی از محصولات و خدمات درسباز پیگرد قانونی دارد ... دریافت فایل

مجموعه جزوات استحصال آب از مه و هوا
مجموعه جزوات استحصال آب از مه و هوا مجموعه سه جزوه به زبان فارسی، ارائه ی استحصال آب از مه و هوا که یکی از روشهای جدید برای تامین آب به ویژه برای مناطق دارای رطوبت بالا می باشد. این جزوات شامل مطالب زیر می باشد:جزوه اول(13) : تاریخچه استفاده از روش استحصال آب از مهتوابع لازم در پدیده استحصال آب از مه و رطوبت هوادما و رطوبتدما و مهبادتوزیع زمانی و فضایی تشکیل مه ورطوبت هواشرایط تشکیل مهتعاریف اولیهبخار آبتعرقگرمای نهان تبخیر رطوبتتبخیرظرفیت اشباع رطوبت نسبیفشار بخار آبتراکمنقطه شبنمرطوبت مطلقفشار بخار آبرطوبت ویژه تصعید شبنمژالهمه چیست؟مه تابشیمه جبهه ایمه فرارفتیمه فراشیبیبارشاستحصال آب از مه و رطوبت هوامکانیزم استحصال آب از مهنمونه هایی از ایستگاه هاي استحصال آب که تاکنون اجرا شدهآزمایشات افراد گوناگون در استحصال آب از مهجزوه دوم(32) : مه چيست؟ انواع مه مه تبخيري مه برودتيمه مخلوط بخش اول: زدودن مه روش گرمايي روش ديناميكي روش ساختاري نمونه عمليات و تجهيزات مهزدايي در فرودگاههاي برخي كشورها بخش دوم: استحصال آب از مه...جزوه سوم(12ص) : مه وانواع آنارزیابی اقلیمی و جغرافیایی مناطق مناسبنزولات جوي و مهانواع جمع کننده براي ان ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1