توضیحات:
الکترومغناطيس این مقاله در مورد الکترومغناطيس می باشد و شامل 25 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد. الکتريسيته، برگرفته شده از کلمه يوناني: ήλεκτρον ، اثري است که به دليل موجوديت بار الکتريکي پديد مي‌آيد و همراه با مغناطيس يکي از نيروهاي پايه در فيزيک به نام الکترومغناطيس را تشکيل مي‌دهد. الکترومغناطيس شاخه‌اي از علم فيزيک است که به مطالعه‌ي پديده‌هاي الکتريکي و مغناطيسي و ارتباط اين دو با هم مي‌پردازد. توصيف‌گر پديده‌هاي الکترومغناطيسي در فيزيک کلاسيک قوانين ماکسول است. ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

جذر و مد
جذر و مد این مقاله در مورد جذر و مد می باشد و شامل 6 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد. حقیقتاً چگونه تعویض مداوم و منظم جزر و مد صورت میگیرد؟ مسلماً نیرویجاذبهی ماه در این خصوص نقشی به عهده دارد و این را افراد، در دوران تحصیلاتدبیرستانی خود آموختهاند. قمر کوچک زمین، زمین را به طرف خود میکشد وچون آب شکل پذیر است در راستای نیروی جاذبهی ماه مدِ کوهی درست میکند.انسان میتواند این گونه تصور کند که اقیانوسها و دریاهای روی زمین به جای آباز ذرات آهن پر شده باشند و قمر هم یک آهنربا یا مغناطیس باشد و زمین نیز درحرکت باشد. به این ترتیب در هر حرکت وضعی زمین، مد کوهی از ذرات آهن کهتوسط مغناطیس ماه کشیده میشوند در اطراف زمین به حرکت درمیآید. با اینحال، در این مدل، تفکر اشتباهی وجود دارد، چرا که زمین فقط یکبار در روز بهدور محورش میچرخد وحال آنکه مد دو بار در روز رخ میدهد. ... دریافت فایل

جهان های موازی
جهان های موازی این مقاله در مورد جهان موازی می باشد و شامل 26 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد. برای شروع کردن این موضوع باید از اول شروع کنم یعنی از شروع شکل گیریجهان!بیگ بنگ یا انفجار بزرگ پدیده ای است که در آن جهانی که ما در آنزندگی میکنیم بوجود آمد ولی قبل این انفجار جهان چطور بود؟قبلا دنیا بطور کاملا متمرکزی بود!یک بادکنک را که آن با مقداری آب یا رنگ پرشده را فرض کنید.وقتی با سوزن یا هر شی تیز دیگری به بادکنک میزنید چهاتفاقی رخ میده؟اون بادکنک میترکه و مایعات داخل آن به اطراف پرت میشوند.این مثال خوبی بود برای توصیف بیگ بنگ. ... دریافت فایل

قطار مغناطیسی
قطار مغناطیسی این مقاله در مورد قطار مغناطیسی می باشد و شامل 16 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد. قطارهای مَگلِو یا ماگلو )به انگلیسی: Maglev ( گونهای از قطارها هستند که بطور شناور درهوا در فاصله کمی از ریل قرار دارند و بدون دریافت مقاومت زیادی از محیط میتوانند باسرعتهای بسیار زیاد به پیش بروند. این قطارها برای حرکت خود از نیروی الکترومغناطیسیبهره میگیرند و بطور نظری مگلوها میتوانند به سرعتهایی قابل مقایسه با سرعت توربوپراب وهواپیمای جت ) ۵۰۰ تا ۵۸۰ کیلومتر در ساعت( دست بیابند. ... دریافت فایل

انرژی تاریک
انرژی تاریک این مقاله در مورد انرژی تاریک  می باشد و شامل 8 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد. نسبیت عمومی، بدون شک شاهکار انیشتین است، نظریه ای که عملکرد جهان را در بزرگ ترین اندازه ها آشکار می‌کند، که در یک معادله زیبای معادله خلاصه می‌شود ۰ همه چیز از اینکه چرا سیب‌ها از درخت می‌افتند گرفته تا آغاز زمان و فضا.   احتمالا ۱۹۱۵ سال خوبی برای فیزیکدان شدن بوده. دو ایده جدید که مسیر را کاملا تغییر می‌دادند. یکی نظریه نسبیت انیشتین بود، دیگری مشخصا حتی انقلابی‌تر بود: مکانیک کوانتوم، راهی عجیب و دیوانه‌وار اما در عین حال به شدت موفقیت‌آمیز برای درک ریز جهان، دنیای اتم‌ها و ذرات. ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری