توضیحات:
پاورپوینت در مورد فیزیولوژی غدد داخلی-Endocrinology - اسلاید 25 مقدمه هورمون(Hormone) هورمون ها از لحاظ ساختمان شیمیایی  اثرات غدد مترشحه داخلی غدد مترشحه داخلی •هیپوتالاموس •هیپوفیز •تیروئید •غدد فوق کلیه( آدرنال) •لوزالمعده( پانکراس) •پاراتیروئید •گنادها ( بیضه ها و تخمدان ها) هیپوفیز قدامی: هیپوفیز خلفی هیپوفیز میانی فاکتور های مهار کننده  (Inhibitory factor=I.F) هورمون رشد هورمون تیروترپین(TSH )   هورمون آدرنوکورتیکوتروپین یا کورتیکوتروپین(ACTH ) گنادوتروپین ها(FSH , LH ) هورمون محرک ملانوسیت(MSH ) آندورفین ها و انکفالین ها(Enkephalins ) ... ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , در , مورد , فیزیولوژی , غدد , داخلی , Endocrinology , هیپوفیز , قدامی , هیپوفیز خلفی , هیپوفیز میانی , لوزالمعده , غدد , فوق کلیه , تیروئید , هیپوتالاموس , ? ,