توضیحات:
دانلود پاورپوینت قابلیت اطمینان (Reliability) فهرست مطالب: تاریخچه تعاریف و مفاهیم بررسی اقتصادی قابلیت اطمینان مدل سازی توابع قابلیت اطمینان شکل توابع قابلیت اطمینان معیارها و شاخص های اندازه گیری قابلیت اطمینان ---------- تاریخچه: صنایع هوا فضا و کاربرد های نظامی صنایع هسته ای صنایع فرایند های پیوسته مانند صنایع فولاد و صنایع شیمیایی   تعاریف و مفاهیم: احتمال عملکرد رضایت بخش سیستم در شرایط کاری مشخص،  برای مدت زمان معین. احتمال عملکرد رضایت بخش شرایط کاریمعین زمان   روش های ارزیابی قابلیت اطمینان: 1-تحلیلی: استفاده از مدل های ریاضی نیاز به ساده سازی   2-مشابه سازی: انجام یک سری آزمایشات واقعی نیاز به زمان و هزینه زیاد   روش های بهسازی قابلیت اطمینان: کیفیت: مواد و اجزاء فیزیکی ساخت، حمل و نقل فاکتورهای انسانی   کاربرد مازاد: به معنای پشتیبانی کافی 1- فعال 2- آماده کار   نگهداری یدکی و تعمیرات پیشگیری: جایگزینی دستی انجام تعمیرات در 2 مرحله: 1- خرابی در مراحل اولیه 2- پایان عمر مفید قطعات   بررسی اقتصادی قابلیت اطمینان: سوال: مقدار هزینه ا ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: