توضیحات:
تحقیق درباره شرح وظایف مسوول ایمنی ISM این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 29 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه     مسوول ایمنی می بایست از مؤثربودن سیستم مدیریت ایمنی ISM اطمینان حاصل نماید به نحویکه عزیمت شناورها به دریا را از نظر ایمنی تأیید نماید. مسوول ایمنی می بایست برای ممیزهای لازم در شناور و دفاتر ( به خصوص دفتر مرکزی ) برنامه ریزی – های لازم را داشته باشد. برابر گزارشات و صورت وضعیتهای ارسالی از شناور و دفاتر (بخصوص دفتر مرکزی ) برنامه ریزی های لازم داشته ابشد. نسبت به انجام بازرسیهای لازم در راستای مدیریت ایمنی در شناور و دفاتر برنامه ریزی نموده و عمل نماید. نسبت به عدم انطباقهای موجود در شناور از طریق مبادی ذیربط اعم از مدیریت عملیات ، مدیر فنی ، معاونت پشتیبانی ،مدیر مالی ،مدیر مانبع انسانی و ... تا حصول نتیجه پیگیری نماید . تامین نیازمندیهای آموزشی پرسنل شناور و دفاتر در راستی عملکرد بهتر مدیر ایمنی . برگزاری جلسات مدیریت ایمنی ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: