توضیحات:
پاورپوینت فصل پنجم ریاضی نهم   ا ین فایل شامل : درس اول:عبارت های جبری و مفهوم اتحاد درس دوم:چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها درس سوم:نابرابری ها و نامعادله ها     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 53 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: