توضیحات:
پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان فرهنگ سازمانی پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان فرهنگ سازمانی در 20 اسلايد قابل ويرايش كليه كوششهايي كه اعضاء يك جامعه براي انطباق خود با هنجارهاي محيط اعم از طبيعي يا اجتماعي مي كنند.    ساموئل كنيگ ـ الگويي از پيش فرضهاي اساسي كه گروهي ويژه در راه دستيابي به يكپارچگي و انسجام ، آفرينش و كشف پديده ها ايجاد كرده اند . ـ تركيب همه چيزهايي كه مردم برايشان بالاترين ارزشها را قائلند . ـ مجموعه اي از دانسته ها و آموخته ها ، اعم از مكتسبات علمي و اوهام و خرافات و سنتها و قواعد و رسوم و مانند آنها. ـ در اصطلاح علماء جامعه شناسي و مردم شناسي ؛ به محيط خودساخته بشر اطلاق مي شود كه از مجموعه علم و دانش و معتقدات مذهبي ، سنن ديرينه ، عادات و رسـوم ، هنر و قانون معمول در يك جامعه تشكيل شده و حاكم بر اعمال و رفتار افراد آن جامعه مي باشد .   در نهايت :   مجموعه اي از رفتارهاي آموختني ، باورها ، عادات و سنن كه مشترك ميان گروهي از افراد است و به گونه اي متوالي توسط ديگران كه به آن جامعه وارد مي شوند آموخته و به كار گرفته مي شوند.     ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
دانلود رایگان پاورپوینت درباره فرهنگ سازمانی , دانلود پاورپوینت درباره فرهنگ سازمانی , دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی , پاورپوینت فرهنگ ساز ,